گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

افزایش سرمایه ها:

5/5

 افزایش سرمایه ها: 

#ثقزوی

آگهی ثبت افزایش سرمایه

آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت عمران و سازندگي استان قزوين – نماد: ثقزوي(عمران و سازندگي استان قزوين)

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-94A-129 مورخ 1394/12/10  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/08/02   افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 80,000 میلیون ریال به‌مبلغ 200,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 120000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1399/07/30 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

#وبشهر

 

 پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه شرکت توسعه صنایع بهشهر

سرمایه فعلی: 8,250,000 میلیون ریال

درصد افزایش سرمایه: 33%

مبلغ افزایش سرمایه: 2,750,000 میلیون ریال

محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته

موضوع افزایش سرمایه: تأمين مالي سرمايه گذاريهاي انجام شده

 تاریخ تصویب هیئت مدیره: 1399/08/07

بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد

#قپیرا

پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر

سرمایه فعلی: 200,000 میلیون ریال

درصد افزایش سرمایه: 1250%

مبلغ افزایش سرمایه: 2,500,000 میلیون ریال

محل تامین افزایش سرمایه: مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالي

تاریخ تصویب هیئت مدیره: 1399/07/27

بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

1399/08/10

#وبوعلی

آگهی ثبت افزایش سرمایه

آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت سرمايه گذاري بوعلي – نماد: وبوعلي

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-066 مورخ 1399/05/01  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/05/20   افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 1,600,000 میلیون ریال به‌مبلغ 3,000,000 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 1400000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1399/07/30 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.1399/08/07 

#کتوکا

مدارک و مستندات درخواست #افزایش_سرمایه شرکت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا

سرمایه فعلی: 150,000 میلیون ریال

تعداد سهام قابل انتشار: 620,000,000 سهم

درصد افزایش سرمایه: 413%

مبلغ افزایش سرمایه: 620,000 میلیون ریال

 موضوع افزایش سرمایه: اجراي طرح توسعه پروژه توليد 10 هزار تن آجر کربن منيزيت

 محل تأمین افزایش سرمایه:

مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی – 320,000 میلیون ریال (52%)

سود انباشته – 300,000 میلیون ریال (48%)

 

 

 دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید