گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

افزایش سرمایه

5/5

افزایش سرمایه ها:

#پتایر

مدارک و مستندات درخواست #افزایش_سرمایه شرکت تولیدی ایران تایر

 

 سرمایه فعلی: 286,468 میلیون ریال

 

 تعداد سهام قابل انتشار: 9,596,261,000 سهم

 

 درصد افزایش سرمایه: 3350%

 

 مبلغ افزایش سرمایه: 9,596,261 میلیون ریال

 

 موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالي در اجراي مفاد ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني (مصوب 98/2/15 مجلس شوراي اسلامي)

 

 محل تأمین افزایش سرمایه:

–   مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها – 9,596,261 میلیون ریال (100%)

 

#قشکر

مدارک و مستندات درخواست #افزایش_سرمایه شرکت شکر

 

 سرمایه فعلی: 200,000 میلیون ریال

 

 تعداد سهام قابل انتشار: 2,260,093,000 سهم

 

 درصد افزایش سرمایه: 1130%

 

 مبلغ افزایش سرمایه: 2,260,093 میلیون ریال

 

 موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالي در اجراي مفاد ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني (مصوب 98/02/15 مجلس شوراي اسلامي)

 

 محل تأمین افزایش سرمایه:

–   مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها – 2,260,093 میلیون ریال (100%)

 

#گکوثر

مدارک و مستندات درخواست #افزایش_سرمایه شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

 

 سرمایه فعلی: 110,000 میلیون ریال

 

 تعداد سهام قابل انتشار: 3,719,326,575 سهم

 

 درصد افزایش سرمایه: 3381%

 

 مبلغ افزایش سرمایه: 3,719,326 میلیون ریال

 

 موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالي در اجراي مفاد ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني (مصوب 98/2/15 مجلس شوراي اسلامي)

 

 محل تأمین افزایش سرمایه:

–   مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها – 3,719,326 میلیون ریال (100%)

 

#بنیرو

مدارک و مستندات درخواست #افزایش_سرمایه شرکت نیرو ترانس

 

 سرمایه فعلی: 500,000 میلیون ریال

 

 تعداد سهام قابل انتشار: 1,000,000,000 سهم

 

 درصد افزایش سرمایه: 200%

 

 مبلغ افزایش سرمایه: 1,000,000 میلیون ریال

 

 موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالي و تأمين سرمايه در گردش

 

 محل تأمین افزایش سرمایه:

–   سود انباشته – 1,000,000 میلیون ریال (100%)

#وصنا

مدارک و مستندات درخواست #افزایش_سرمایه شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران

 

 سرمایه فعلی: 1,800,000 میلیون ریال

 

 تعداد سهام قابل انتشار: 900,000,000 سهم

 

 درصد افزایش سرمایه: 50%

 

 مبلغ افزایش سرمایه: 900,000 میلیون ریال

 

 موضوع افزایش سرمایه: جلوگيري از خروج نقدينگي و رشد پرتفوي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت شرکت

 

 محل تأمین افزایش سرمایه:

–   سود انباشته – 900,000 میلیون ریال (100%)

 

 

 

# وارس

مدارک و مستندات درخواست #افزایش_سرمایه شرکت سرمایه گذاری ارس صبا

 

 سرمایه فعلی: 100,000 میلیون ریال

 

 تعداد سهام قابل انتشار: 400,000,000 سهم

 

 درصد افزایش سرمایه: 400%

 

 مبلغ افزایش سرمایه: 400,000 میلیون ریال

 

 موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالي و تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي جديد

 

 محل تأمین افزایش سرمایه:

–   سود انباشته – 400,000 میلیون ریال (100%)

 

#زشگزا

مدارک و مستندات درخواست #افزایش_سرمایه شرکت شیر و گوشت زاگرس شهرکرد

 

 سرمایه فعلی: 80,000 میلیون ریال

 

 تعداد سهام قابل انتشار: 880,000,000 سهم

 

 درصد افزایش سرمایه: 1100%

 

 مبلغ افزایش سرمایه: 880,000 میلیون ریال

 

 موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالي

 

 محل تأمین افزایش سرمایه:

–   سود انباشته – 17,065 میلیون ریال (2%)

–   مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها – 862,934 میلیون ریال (98%)

 

 #گکوثر

مدارک و مستندات درخواست #افزایش_سرمایه شرکت هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان

 

 سرمایه فعلی: 110,000 میلیون ریال

 

 تعداد سهام قابل انتشار: 3,719,326,575 سهم

 

 درصد افزایش سرمایه: 3381%

 

 مبلغ افزایش سرمایه: 3,719,326 میلیون ریال

 

 موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختار مالي در اجراي مفاد ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني (مصوب 98/2/15 مجلس شوراي اسلامي)

 

 محل تأمین افزایش سرمایه:

–   مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها – 3,719,326 میلیون ریال (100%)

 

 دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید