گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

افزایش سرمایه ها

5/5

#بميلا
صدور مجوز افزایش سرمایه

? تقاضای افزایش سرمایه 58 درصدی شرکت توسعه بازرگاني آهن و فولاد ميلاد در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. مدارک و مستندات در خواست افزایش سرمایه شرکت پس از پیشنهاد هیئت مدیره و اظهار نظر حسابرس قانونی شرکت جهت تایید و اخذ مجوز به سازمان بورس ارائه شد.

? سرمایه فعلی: 402,285,000,000 ریال

? تعداد سهام قابل انتشار: 233,166,000 سهم

? ارزش اسمی هر سهم: 1,000 ریال

? مبلغ افزایش سرمایه: 233,166,000,000 ریال

? درصد افزایش سرمایه : 58 درصد

❇️ منبع تأمین افزایش سرمایه:

◀️233,166,000,000 ریال از محل سود انباشته

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

#زشریف
اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت کشت و صنعت شريف آباد – نماد: زشريف

با عنایت به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 1395/07/17 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار) بهپیوست اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسي مفيد راهبر ) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ 1399/07/10 هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ 520,000,000,000 ریال به مبلغ 2,488,811,000,000 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالي شرکت و برخورداري از معافيت هاي مالياتي و ظرفيت هاي قانوني موجود ارائه می گردد. بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

? نماد : گنگين

?موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم

?زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1399/08/10 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران- ميدان شيخ بهايي- ابتداي خيابان سئول- نبش کوچه ماهتاب- پلاک45- طبقه (1-)

? دستور جلسه :
انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

#بنیرو
❇️ پیشنهاد هیئت مدیره به #مجمع عمومی #فوق_العاده در خصوص #افزایش_سرمایه شرکت نیرو ترانس

? سرمایه فعلی: 500,000 میلیون ریال

? درصد افزایش سرمایه: 200%

? مبلغ افزایش سرمایه: 1,000,000 میلیون ریال

❇️ محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته

? موضوع افزایش سرمایه: اصلاح ساختارمالي وجلوگيري از خروج نقدينگي مشتمل بر توجيه لزوم افزايش سرمايه ،چگونگي انجام وتاديه مبلغ آن

? تاریخ تصویب هیئت مدیره: 1399/06/10

بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

#بنو
اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت بيمه تجارت نو – نماد: بنو

با عنایت به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 1395/07/17 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار) بهپیوست اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر ) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ 1399/06/15 هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ 1,570,000,000,000 ریال به مبلغ 6,000,000,000,000 ریال از محل سود انباشته ,سایر اندوخته ها به منظور حفظ سطح يک توانگري مالي، شروع فعاليت قبولي اتکايي و افزايش ظرفيت نگهداري ارائه می گردد. بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

#بنیرو
اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت نيرو ترانس – نماد: بنيرو

با عنایت به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 1395/07/17 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار) بهپیوست اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسي و خدمات مالي حافظ گام ) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ 1399/06/10 هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ 500,000,000,000 ریال به مبلغ 1,500,000,000,000 ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختارمالي وجلوگيري از خروج نقدينگي مشتمل بر توجيه لزوم افزايش سرمايه ،چگونگي انجام وتاديه مبلغ آن ارائه می گردد. بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

#گشان
صدور مجوز افزایش سرمایه

? تقاضای افزایش سرمایه 185 درصدی شرکت وسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. مدارک و مستندات در خواست افزایش سرمایه شرکت پس از پیشنهاد هیئت مدیره و اظهار نظر حسابرس قانونی شرکت جهت تایید و اخذ مجوز به سازمان بورس ارائه شد.

? سرمایه فعلی: 521,543,975,000 ریال

? تعداد سهام قابل انتشار: 964,000,000 سهم

?ارزش اسمی هر سهم: 1,000 ریال

? مبلغ افزایش سرمایه: 964,000,000,000 ریال

❇️ منبع تأمین افزایش سرمایه:

◀️964,000,000,000 ریال از محل سود انباشته

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

#سامان
خلاصه #تصمیمات_مجمع عمومی #فوق_العاده #دوره_12_ماهه منتهی به 1399/12/30 شرکت بانک سامان

?تاریخ جلسه: 12 مهر 1399 ساعت 10:00

?سرمایه فعلی: 8,000,000 میلیون ریال

?#درصد_افزایش_سرمایه: %100
میزان قطعی (مرحله فعلی): %44
در اختیار هیئت مدیره (مراحل بعدی): %56

?مبلغ افزایش سرمایه: 8,000,000 میلیون ریال

❇️محل تأمین افزایش سرمایه:
مطالبات و اوردۀ نقدی: 4,500,000 میلیون ریال (%56)
اندوخته: 3,500,000 میلیون ریال (%44)

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید