گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

افزایش سرمایه 4,577 درصدی نماد کرمان.14دی99

5/5

 موضوع: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

 شرکت: سرمايه گذاري توسعه و عمران استان کرمان

   افزایش سرمایه از مبلغ 1,110,300,000,000 ریال به مبلغ 51,930,673,000,000 ریال

 میزان افزایش سرمایه: 50,820,373,000,000 ریال

  درصد افزایش سرمایه: 4,577 درصد

 منبع تأمین افزایش سرمایه:

 از محل از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها 50,820,373,000,000 ریال

  قیمت تئوریک سهم : 1,680 ریال
با توجه به قیمت پایانی امروز سهم به مبلغ 78,586 (ریال) و افزایش سرمایه 4,577 درصدی، قیمت تئوریک سهم ( قیمت بعد از انجام افزایش سرمایه، بدون افت یا رشد) مبلغ 1,680 ریال می باشد.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید