گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

افشای اطلاعات با اهمیت سهام

5/5

? نماد : وتوکا   

 

? عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (واگذاري سهام – گروه الف) منتهی به سال مالی1399/12/30(اصلاحیه)

 

? شرکت: سرمايه گذاري توکا فولاد

? نماد : فاسمین   
 
? عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (آزادسازي يا فك رهن سهام ناشر متعلق به سهامدار عمده – گروه ب) منتهی به سال مالی1399/12/30(اصلاحیه)
 
? شرکت: کالسيمين

نماد حبندر:

? عنوان:افشای اطلاعات بااهمیت – (نتایج برگزاری مناقصه – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شرکت: خدمات دريايي و کشتيراني خط دريا بندر

? نماد : سهرمز
 
? عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (برگزاری مزایده – گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۰۸/۳۰
 
? شرکت: سيمان هرمزگان

کدال, [03.11.20 00:48]
[ Photo ]
? نماد : فروس
 
? عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
 
? شرکت: فروسيليس ايران
 
 ✍? موضوع افشاء:  دريافت مجوز تغيير بيش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف
 
? نماد :کباده    
 
? عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (دريافت مجوز تغيير بيش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی1399/12/30 
 
? شرکت:تهيه و توليد خاک نسوز استقلال آباده
 
? نماد :ثنور    
 
? عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – ( ساير اطلاعات بااهميت – پاسخ به سوالات سازمان بورس- گروه ب) منتهی به سال مالی1400/03/31 
 
? شرکت:سرمايه گذاري کوه نور
? نماد :چفيبر    
 
? عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (نتايج برگزاري مزايده – گروه الف) منتهی به سال مالی1399/12/30 
 
? شرکت:توليد فيبر ايران
 
? نماد :غشوکو    
 
? عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (دريافت مجوز تغيير بيش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی1399/12/30 (اصلاحیه)
 
? شرکت:شوکو پارس

? نماد :غپينو    

 

? عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – ( بهره برداري از طرح ها و پروژه هاي جديد – گروه الف) منتهی به سال مالی1399/12/30

 

? شرکت:صنعتي پارس مينو

? نماد :کمنگنز    
 
? عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (نقل و انتقال دارايي هاي ثابت شركت – گروه الف) منتهی به سال مالی1399/12/30 (اصلاحیه)
 
? شرکت:معادن منگنز ايران

? نماد : کساوه   

 

? عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (دريافت مجوز تغيير بيش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف) منتهی به سال مالی1399/12/30

 

? شرکت: صنايع کاشي و سراميک سينا

? نماد : ثمسکن   

 

? عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – ( برگزاري مزايده – گروه ب) منتهی به سال مالی1399/09/30

کدال, [01.11.20 17:10]
[ Photo ]
? نماد : ثمسکن   
 
? عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – ( برگزاري مزايده – گروه ب) منتهی به سال مالی1399/09/30
 
? شرکت: گروه سرمايه گذاري مسکن(سرمايه گذاري مسکن)
 

? نماد : خبهمن   

 

? عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – ( ساير اطلاعات بااهميت – افشای اطلاعات با اهمیت- گروه ب) منتهی به سال مالی1399/12/30

 

? شرکت:  گروه بهمن

 

 ✍? موضوع افشاء:  ساير اطلاعات بااهميت – افشای اطلاعات با اهمیت- گروه ب

 دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید