گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

افشای اطلاعات با اهمیت 24 آذر

5/5

افشای اطلاعات با اهمیت : 

ف نماد (وسکاب1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب09:50:49 1399/09/24

به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت س.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها (وسکاب1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور 60 دقیقه دیگر با محدودیت دامنه نوسان قیمت

ادامه توقف نماد (تیپیکو1) به علت عدم رعایت ضوابط افشای اطلاعات با اهمیت09:04:34 1399/09/24

به اطلاع فعالین محترم بازار می رساند؛ طبق اطلاعیه منتشره در تارنمای کدال به نشانی codal.ir توقف نماد معاملاتی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (تیپیکو1)، با توجه به عدم رعایت ضوابط افشای اطلاعات با اهمیت حداکثر برای 2 روز کاری ادامه می یابد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

توقف نماد (ولیز1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب08:48:10 1399/09/24

به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت لیزینگ‌ایران‌ (ولیز1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور 60 دقیقه دیگر با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

توقف نماد (نوری1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف08:01:36 1399/09/24

به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی نوری (نوری1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

توقف نماد (نوری1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب08:01:26 1399/09/24

به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی نوری (نوری1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، متوقف گردید. نماد مذکور حداکثر تا ساعت 10 روز معاملاتی جاری با محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

توقف نماد (چکارن1) به علت افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف08:00:55 1399/09/24

به اطلاع میرساند نماد معاملاتی شرکت کارتن‌ ایران‌ (چکارن1) با توجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه الف، متوقف گردید. نماد مذکور روز معاملاتی بعد بصورت حراج ناپیوسته و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

توقف نماد (فن آوا1) – اطلاعات با اهمیت گروه ب08:00:34 1399/09/24

کارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (فن آوا1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت گروه فن آوا متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراج ناپیوسته

توقف نماد (سدبیر1) – اطلاعات با اهمیت گروه الف13:13:11 1399/09/24

به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (سدبیر1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت س. تدبیرگران فارس وخوزستان متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت 10:00 جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

توقف نماد (کباده1) – اطلاعات با اهمیت گروه ب12:21:33 1399/09/24

کارگزاران محترم عضو فرابورس،به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (کباده1) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (ب) برای شرکت تولید خاک نسوزاستقلال آباده متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور حداکثر دو روز کاری پس از توقف و با اعلام این مدیریت، از طریق حراجدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید