گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

اگهی دعوت به مجمع خفولا .7بهمن99

5/5

خفولا

 آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

شرکت: خدمات فني فولاد يزد

زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ 1399/11/19 در استان يزد ،شهر يزد به آدرس بلوارآزادگان بلوارشهيد دهقان منشادي کيلومتر24جاده فولادآلياژي جنب شرکت فولادآلياژي

دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

 نحوه دریافت برگ حضور در جلسه:
در دست داشتن اصل کارت ملي و حسب مورد معرفي نامه رسمي از شخص حقوقي و يا وکالت نامه رسمي، براي دريافت برگ ورود در محل مجمع

 دعوت کننده از مجمع:
اعضاي هيئت مديرهدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید