گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت ها 23 آذر

5/5

بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت ها 

 نماد : پکویر

 عنوان: بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت

 شرکت: کویر تایر

پکویر زیر ذره بین:

نسبت P/E شرکت درمقایسه با صنعت بیشتر می باشد. میزان P/E شرکت نشان می دهد که شرکت نسبت به هم

گروهی های خود از ریسک بیشتری برخوردار است.

سود خالص شرکت از سال 95 تا 98 نوسانی بوده است و در سال 99 افزایش پیدا کرده است. میزان رشد سود خالص شرکت در 9ماهه سال 99 نسبت به 9ماهه سال 98 برابر با 559 درصد می باشد.
شرکت هر ساله متناسب با میزان سود خالص، سود خالص پس از کسر مالیات را بین سهامداران تقسیم می کند. میزان سود تقسیمی در سال 99 برابر با 60 درصد می باشد.
بازدهی یک ماهه شرکت برابر با 44 درصد ، بازدهی سه ماهه شرکت برابر با 20 درصد می باشد. بازدهی سالانه شرکت برابر با 357 درصد می باشد.
سود هر سهم مبلغ 544 ریال برآورد می شود.

 نماد : پدرخش

 عنوان: بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت

 شرکت: تولیدی و صنعتی درخشان تهران

پدرخش زیر ذره بین:

1️⃣: نسبت P/E شرکت درمقایسه با صنعت بیشتر می باشد. میزان P/E شرکت نشان می دهد که شرکت نسبت به هم گروهی های خود از ریسک بیشتری برخوردار است.
2️⃣: سود خالص شرکت از سال 95 تا 99 در حال افزایش بوده است. میزان رشد سود خالص شرکت در 6 ماهه سال 99 نسبت به 6 ماهه سال 98 برابر با 177 درصد می باشد.
3️⃣: شرکت هر ساله متناسب با میزان سود خالص، سود خالص پس از کسر مالیات را بین سهامداران تقسیم می کند. میزان سود تقسیمی در سال 99 برابر با 10 درصد می باشد.
4️⃣: بازدهی یک ماهه، سه ماهه شرکت منفی می باشد. بازدهی سالانه شرکت برابر با 448 درصد می باشد.
5️⃣: سود هر سهم مبلغ 2742 ریال برآورد می شود.

 نماد : پسهند

 عنوان: بررسی نسبت های مهم بنیادی شرکت

 شرکت: صنایع لاستیکی سهند

پسهند زیر ذره بین:

1️⃣: نسبت P/E شرکت درمقایسه با صنعت کمتر می باشد. میزان P/E شرکت نشان می دهد که شرکت نسبت به هم گروهی های خود از ریسک کمتری برخوردار است.
2️⃣: سود خالص شرکت از سال 96 تا 99 در حال افزایش بوده است. میزان رشد سود خالص شرکت در 6 ماهه سال 99 نسبت به 6 ماهه سال 98 برابر با 114 درصد می باشد.
3️⃣: شرکت هر ساله متناسب با میزان سود خالص، سود خالص پس از کسر مالیات را بین سهامداران تقسیم می کند. میزان سود تقسیمی در سال 98 برابر با 91 درصد می باشد.
4️⃣: بازدهی یک ماهه، سه ماهه شرکت منفی می باشد. بازدهی سالانه شرکت برابر با 292 درصد می باشد.
5️⃣: سود هر سهم مبلغ 2280 ریال برآورد می شود.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید