بنابر گزارش ویژوال کپیتالیست، با این حال برخی از شرکت ها نیز در مسیری معکوس راه رشد را پیموده اند و با اهداف مختلفی نظیر تامین مالی، سهام خود را در بورس برای نخستین بار عرضه می کنند. چندی پیش برنامه ریزی برای عرضه اولیه سهام گروه مالی انت فایننشیال در بورس شانگهای چین سر و صدای زیادی به پا کرد. گروه علی بابا مالک ۳۳ درصد سهام شرکت انت فایننشیال است و ارزش بازار آن در حال حاضر حدود ۸۳۱ میلیارد دلار برآورد می شود.

در ادامه با بزرگ ترین عرضه اولیه های تاریخ بورسی در جهان آشنا می شوید:

۱- انت فایننشیال

ارزش سهام عرضه شده در بورس ( تعدیل شده بر حسب نرخ تورم): ۳۴.۵۸ میلیارد دلار

زمان انجام: هنوز انجام نشده است.

۲- ان تی تی موبایل

ارزش سهام عرضه شده در بورس ( تعدیل شده بر حسب نرخ تورم): ۲۸.۷ میلیارد دلار

زمان انجام: اکتبر ۱۹۹۸

۳- آرامکو

ارزش سهام عرضه شده در بورس ( تعدیل شده بر حسب نرخ تورم): ۲۵.۹ میلیارد دلار

زمان انجام: دسامبر ۲۰۱۹

۴- انل اسپا

ارزش سهام عرضه شده در بورس ( تعدیل شده بر حسب نرخ تورم): ۲۵.۵ میلیارد دلار

زمان انجام: نوامبر ۱۹۹۹

۵- علی بابا

ارزش سهام عرضه شده در بورس ( تعدیل شده بر حسب نرخ تورم): ۲۳.۹ میلیارد دلار

زمان انجام: سپتامبر ۲۰۱۴

۶- سافت بانک

ارزش سهام عرضه شده در بورس ( تعدیل شده بر حسب نرخ تورم): ۲۲.۱ میلیارد دلار

زمان انجام: دسامبر ۲۰۱۸

۷- ویزا

ارزش سهام عرضه شده در بورس ( تعدیل شده بر حسب نرخ تورم): ۲۱.۸ میلیارد دلار

زمان انجام: مارس ۲۰۰۸

۸- دویچه تلکام

ارزش سهام عرضه شده در بورس ( تعدیل شده بر حسب نرخ تورم): ۲۱.۳ میلیارد دلار

زمان انجام: نوامبر ۱۹۹۶

۹- ایا گروپ

ارزش سهام عرضه شده در بورس ( تعدیل شده بر حسب نرخ تورم): ۲۱.۲ میلیارد دلار

زمان انجام: اکتبر ۲۰۱۰

۱۰- جنرال موتورز

ارزش سهام عرضه شده در بورس ( تعدیل شده بر حسب نرخ تورم): ۱۸.۸ میلیارد دلار

زمان انجام: نوامبر ۲۰۱۰