گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

بهپاک.7/1

5/5

گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1400/05/31

شرکت: صنعتي بهپاک

 درآمد ماهیانه شرکت در مرداد ماه امسال 43.3 میلیارد تومان بوده است که نسبت به تیر ماه کاهش 50 درصدی داشته است.

 مقایسه فروش شرکت در مرداد ماه 1400 با ماه مشابه در سال 99 نشان می دهد میزان درآمد شرکت 50% افزایش یافته است.

 درامد مرداد ماه شرکت 13% کمتر از متوسط فروش سال 1400 بوده است.

شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای مرداد ماه 1400 در مجموع مبلغ 399 میلیارد فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال 99 رشد 41 درصدی داشته استدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید