گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

بکاب و تعیین سود نقدی هر سهم .2بهمن99

5/5

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صنایع جوشکاب یزد دوره 12ماهه منتهی به 1399/06/31

 زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/10/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز سه شنبه مورخ 1399/10/30 درمحل پايين تر از خيابان مطهري خيابان قائم مقام فراهاني ميدان شعاع خيابان خدري پلاک 31 مرکز همايش ياس برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود :

 سرمایه ثبت شده: 24,100 میلیون ریال

 سود خالص هر سهم: 2134

 سود نقدی هر سهم: 220

 سود انباشته پایان دوره: 122,777 میلیون ریالدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید