گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

تصمیمات مجمع تمحرکه.10/19

5/5

تمحرکه

 موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30

 شرکت: ماشین سازی نیرو محرکه

دلایل اصلاح:درخواست مديريت محترم نطارت برناشران پايه مبني برليست حاضرين درمجمع ممهور به مهرشرکت و امضاي هيات رييسه و عنوان تدکر نماينده فرابورس بر رعايت ماده 8 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات در خلاصه مذاکرات

 تصمیمات مجمع :

 صورت های مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره تصویب شد
استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

 سود(زیان) نقدی هر سهم: ۰ ریال

 سود(زیان) خالص شرکت: (۱۵,۰۰۵) میلیون ریال

 سود(زیان) انباشته: (۷۳,۸۳۲) میلیون ریال

 سرمایه ثبت شده: ۱۲۱,۸۴۳ میلیون ریال

 بازرس قانونی: بهمند

روزنامه‌ کثیرالانتشار: اطلاعات ، ولايتدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید