گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

تصمیمات مجمع وصنعت.9/11

5/5

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/05/31

 شرکت: سرمايه گذاري توسعه صنعت و تجارت

 تصمیمات مجمع :

 صورت های مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره تصویب شد

 سود نقدی هر سهم: ۵۷۰ ریال

 سود خالص شرکت: ۷,۱۶۴,۷۵۳ میلیون ریال

 سود انباشته: ۱۶,۳۹۸,۶۳۲ میلیون ریال

 سرمایه ثبت شده: ۶,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال

 بازرس قانونی: بهمند

 روزنامه‌ کثیرالانتشار: دنياي اقتصاددیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید