گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

تصمیمات مجمع کاذر.2/25

5/5

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه فرآورده های نسوز آذر دوره12ماهه منتهی به 1400/12/29

 تاریخ جلسه: 1401/02/25 ساعت 09:00

 سرمایه ثبت شده: 804,000 میلیون ریال

 سود خالص هر سهم: 1168

 سود نقدی هر سهم: 200

🔹 سود انباشته پایان دوره: 1,645,088 میلیون ریالدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید