گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

تقویم افزایش سرمایه پاییز

5/5

?#تقویم افزایش سرمایه‌

▪️شنبه 5 مهر ماه
#وگردش : تمدید استفاده از حق تقدم
#ختور : تمدید استفاده از حق تقدم
#میدکو : شروع پذیره نویسی حق تقدم
#صبا : شروع استفاده از حق تقدم
#پارسیان : شروع استفاده از حق تقدم

————————————-

▪️یکشنبه 6 مهر ماه
#کدما : تمدید استفاده از حق تقدم
#ثتران : شروع استفاده از حق تقدم

————————————-

▪️سه شنبه 8 مهر ماه
#پکویر : شروع پذیره نویسی حق تقدم
#شلعاب : شروع استفاده از حق تقدم

————————————-

▪️چهارشنبه 09 مهر ماه
#تاپکیش : شروع استفاده از حق تقدم

————————————-

▪️پنجشنبه 10 مهر ماه
#کخاک : شروع استفاده از حق تقدم

————————————-

▪️جمعه 11 مهر ماه
#بزاگرس : تمدید استفاده از حق تقدم

————————————-

▪️شنبه 12 مهر ماه
#کایتا : شروع استفاده از حق تقدم
#وسنا : شروع استفاده از حق تقدم
#کگل : شروع پذیره نویسی حق تقدم

————————————-

▪️یکشنبه 13 مهر ماه
#دیران : شروع پذیره نویسی حق تقدم

————————————-

▪️دوشنبه 14 مهر ماه
#تشتاد : پذیره نویسی حق تقدم

————————————-

▪️چهارشنبه 16 مهر ماه
#ونیرو : شروع پذیره نویسی حق تقدم
#دسبحان: شروع پذیره نویسی حق تقدم

————————————-

▪️شنبه 19 مهر ماه
#شصدف : تمدید استفاده از حق تقدم

————————————-

▪️یکشنبه 20 مهر ماه
#دسانکو : شروع پذیره نویسی حق تقدم

————————————-

▪️چهارشنبه 30 مهر ماه
#وگردش : تمدید استفاده از حق تقدم
#ساذری : شروع استفاده از حق تقدم
#رتاپ : شروع استفاده از حق تقدم

————————————-

▪️شنبه 03 آبان ماه
#وتوکا : پایان استفاده از حق تقدم
#پترول : پایان استفاده از حق تقدم

————————————-

▪️دوشنبه 05 آبان ماه
#ونیرو : پایان پذیره نویسی حق تقدم
#رنیک : پایان پذیره نویسی حق تقدم
#وجامی : برگزاری مجمع افزایش سرمایه
#وثوق : برگزاری مجمع افزایش سرمایه

————————————-

▪️سه شنبه 06 آبان ماه
#کدما : پایان استفاده از حق تقدم
#کاذر : برگزاری مجمع افزایش سرمایه

————————————-

▪️چهارشنبه 07 آبان ماه
#پکویر : پایان پذیره نویسی حق تقدم
#ونیکی : برگزاری مجمع افزایش سرمایه

————————————-

▪️شنبه 10 آبان ماه
#بزاگرس : پایان استفاده از حق تقدم
#شسینا : برگزاری مجمع افزایش سرمایه
#تنوین : برگزاری مجمع افزایش سرمایه
#قچار : برگزاری مجمع افزایش سرمایه

————————————-

▪️سه شنبه 13 آبان ماه
#تشتاد : پایان پذیره نویسی حق تقدم

————————————-

▪️چهارشنبه 14 آبان ماه
#کگاز : پایان استفاده از حق تقدم

————————————-

▪️پنجشنبه 15 آبان ماه
#دتماد : پایان استفاده از حق تقدم
#دسبحان : پایان پذیره نویسی حق تقدم

————————————-

▪️یکشنبه 18 آبان ماه
#شصدف : پایان استفاده از حق تقدم

————————————-

▪️چهارشنبه 21 آبان ماه
#شاملا : پایان استفاده از حق تقدم

————————————-

▪️جمعه 30 آبان ماه
#وبیمه : پایان استفاده از حق تقدم

————————————-

▪️شنبه 01 آذر ماه
#صبا : پایان استفاده از حق تقدم

————————————-

▪️سه شنبه 04 آذر ماه
#پارسیان: پایان استفاده از حق تقدم

————————————-

▪️چهارشنبه 05 آذر ماه
#ثتران : پایان استفاده از حق تقدم

————————————-

▪️شنبه 08 آذر ماه
#شلعاب : پایان استفاده از حق تقدم
#تاپکیش : پایان استفاده از حق تقدم

————————————-

▪️یکشنبه 09 آذر ماه
#کخاک : پایان استفاده از حق تقدم

————————————-

▪️سه شنبه 11 آذر ماه
#کایتا : پایان استفاده از حق تقدم
#وسنا : پایان استفاده از حق تقدم

————————————-

▪️چهارشنبه 19 آذر ماه
#کپشیر : پایان استفاده از حق تقدم

————————————-

▪️شنبه 29 آذر ماه
#ساذری : پایان استفاده از حق تقدم
#رتاپ : پایان استفاده از حق تقدم

منبع: افزایش سرمایهدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید