گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

حبندر.7/1

5/5

افشای اطلاعات بااهمیت – (سایر اطلاعات بااهمیت – اجاره یک فروند شناور یدک کش A.S.D- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

 شرکت: خدمات دريايي و کشتيراني خط دريا بندر

 موضوع افشاء: ساير اطلاعات بااهميت – اجاره يک فروند شناور يدک کش A.S.D- گروه ب

شرح رویداد: نتيجه برنده شدن شرکت در مناقصه از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت بصورت کتبي اعلام نگرديده است بصورت شفاهی اعلام شده ليکن قرارداد در حال انعقاد به شماره 5555-1400-3ف ق با موضوع اجاره يک فروند شناور يدک کش A.S.D به شماره مناقصه 99/074/ا تدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید