گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

حق تقدم وصندوق.9/13

5/5

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

 شرکت: سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري

 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/09/01 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 27,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 40,770,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 13,770,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1400/09/11 لغایت تاریخ 1400/11/10 و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.

 شماره حساب             بانک                      شعبه
9486929096               ملت                       ونک پارکدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید