گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

دبالک.7/4

5/5

مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

 شرکت: توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/06/16 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 370,000 میلیون ریال به‌مبلغ 520,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 150,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1400/07/04 لغایت تاریخ 1400/09/03 و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است.

شماره حساب                 بانک                      شعبه
20100780793601          پارسيان                    سليمان خاطردیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید