گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

در راه موفقیت . 7بهمن99

5/5

اگر طالب زندگی سالم و بالندگی می باشیم باید به حقیقت عشق بورزیم.مورگان اسکات پک

زمان شما محدود است پس آن را صرف زندگی ای که متعلق به فرد دیگری است نکنید. استیو جابز

تغییر دهندگان اثر گذار در جهان کسانی هستند که بر خلاف جریان شنا می کنند. والترنیسدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید