گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

دسبحان.7/4

5/5

آگهی ثبت افزایش سرمایه

 شرکت: سبحان دارو

دلایل اصلاح:باسلام احتراما به پيوست آگهي ثبت افزايش سرمايه 200 ميليارد ريالي ارسال مي گردد.آگهي ثبت ضميمه نگرديده بود.

 سرمایه فعلی: 1,330,000 میلیون ریال

 مبلغ افزایش سرمایه: 200,000 میلیون ریال

 درصد افزایش سرمایه: 15 درصد

 منبع تأمین افزایش سرمایه:

 مطالبات و آورده نقدیدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید