گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

دعوت به مجمع غپاذر.10/28

5/5

غپاذر

 موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

 شرکت: شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي

زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1400/11/24 در استان آذربايجان شرقي ،شهر تبريز به آدرس شرکت به آدرس تبريز ضلع شمالي ميدان بزرگ آذربايجان شرکت شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي

 دستور جلسه :
انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

 نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺍﺯ ﮐﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ، ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺻﻞ ﮐﺎﺭﺕ ﻣﻠﻲ ، ﺍﺻﻞ ﻭﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﺭﺳﻤﻲ ( ﺑﺮﺍي ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ) ﻭ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ (ﺑﺮﺍي ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻮﻗﻲ) ، ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎﺩي ﺑﻃﻮﺭ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﺳﺎﻧﻴﺪ. ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﺑﻼﻏﻴﻪ ﺷـ ـﻤﺎﺭﻩ 121/66547 ﻣﻮﺭﺥ 1400/10/04 ﺳـ ـﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺭﺱ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﺧﺼــﻮﺹ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷــﺖ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﻴﺮﺳــﺎﻧﺪ ، ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷــﺘﻦ ﮐﺎﺭﺕ ﻭﺍﮐﺴﻦ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺎﺳﮏ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭي ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﺳﺖ . ﻟﺬﺍ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ ﺍﺯ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎي ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﭘﺮﻭﺗﮑﻞ ﻫﺎي ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺑﻪ ﺻــ ـﻮﺭﺕ ﺁﻧـﻼﻳـﻦ ﻭ ﻫـﻤـﺰﻣـﺎﻥ ﻣـﺠـﻤـﻊ ﺍﺯ ﻃـﺮﻳـﻖ ﭘـﻴـﺎﻡ ﺭﺳــــﺎﻥ ﺍﻳـﻨﺴــــﺘـﺎﮔـﺮﺍﻡ ﺑـﻪ ﺁﺩﺭﺱ زير با ما در ارتباط باشند . ( https://www.instagram.com/pegah.tabriz)

 دعوت کننده از مجمع:
شرکت شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقيدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید