گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

ذوب متوقف شد.15دی 99

5/5

انعقاد نخستین قرارداد ریل صادراتی شرکت ذوب آهن اصفهان به کشور افغانستان به مبلغ 4،332،000 دلادیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید