گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

رکیش.7/3

5/5

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

 شرکت: کارت اعتباري ايران کيش

زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1400/07/12 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس مجموعه فرهنگي تلاش واقع در تهران، خيابان وليعصر ، نرسيده به چهار راه پارک وي

 دستور جلسه :
تغییر سال مالی شرکت

 نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
همراه داشتن کارت ملي و معرفي نامه معتبر براي نمايندگان جهت حضور در مجمع الزامي است. همچنين برگه ورود به جلسه در محل برگزاري مجمع عمومي فوق العاده توزيع مي گردد.

 دعوت کننده از مجمع:
رئيس هيات مديره شرکت کارت اعتباري ايران کيش(سهامي عام)



دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید