گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

سخواف.7/3

5/5

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30

 شرکت: سيمان مجد خواف

 تصمیمات مجمع :

 صورت های مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره تصویب شد

 سود نقدی هر سهم: 0 ریال

 زیان خالص شرکت: (۲۲,۹۴۰) میلیون ریال

 زیان انباشته: (۲۲,۹۴۰) میلیون ریال

 سرمایه ثبت شده: ۵۳۰,۲۸۳ میلیون ریال

 بازرس قانونی: سامان پندار

 روزنامه‌ کثیرالانتشار: دنياي اقتصاد ، خراساندیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید