گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

سطح افراد عادی یک ماهه

تعرفه اشتراک سایت
یک ماهه
تومان 200.000 30 روز
 • بهره مندی از ویدیو های آموزشی
 • بهره مندی از اپلیکشن سهند
 • بهره مندی از خروجی های فیلتر
 • تعداد روز تخفیف : 0
تعرفه اشتراک سایت
سه ماهه
تومان 540.000 90 روز
 • بهره مندی از ویدیو های آموزشی
 • بهره مندی از اپلیکشن سهند
 • بهره مندی از خروجی های فیلتر
 • تعداد روز تخفیف : 6 روز
تعرفه اشتراک سایت
شش ماهه
تومان 1.020.000 180 روز
 • بهره مندی از ویدیو های آموزشی
 • بهره مندی از اپلیکشن سهند
 • بهره مندی از خروجی های فیلتر
 • تعداد روز تخفیف : 18 روز
تعرفه اشتراک سایت
یک ساله
تومان 1.920.000 365 روز
 • بهره مندی از ویدیو های آموزشی
 • بهره مندی از اپلیکشن سهند
 • بهره مندی از خروجی های فیلتر
 • تعداد روز تخفیف : 48 روز
محبوب
مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید