گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

سفانو.7/7

5/5

افشای اطلاعات بااهمیت – (تغییر در مفاد هر نوع اطلاعیه بااهمیتی که قبلاً منتشر شده است – گروه الف) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

 شرکت: سيمان فارس نو

 موضوع افشاء: تغيير در مفاد هر نوع اطلاعيه بااهميتي كه قبلاً منتشر شده است – گروه الف

شرح تغییرات: احتراماً، به استحضار می رساند پیرو اطلاع رسانی مورخ 19/03/1400 در سایت کدال و همچنین افشاء آخرین وضعیت مالیاتی شرکت در گزارش تفسیری مدیریت برای دوره سه ماهه منتهی به 31/03/1400 و با عنایت به بخشنامه شماره 50/1400/م سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ارسال دادنامه شماره 282 الی 291 مورخ 28/02/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تصویب نامه شماره 24022/ت 56179 هـ مورخ 31/02/1398 هیئت وزیران و بخشنامه شماره 16/98/200 مورخ 01/03/1398 جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ گردیده است. به موجب بخشنامه مذکور این شرکت مشمول برخورداری از افزایش معافیت موضوع بند ب ماده 159 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می باشد، از این رو باتوجه به ابلاغ برگ تشخیص توسط حوزه مالیاتی مربوطه، این شرکت نسبت به تعدیل ذخیره مالیاتی عملکرد سنوات 1398 و 1399 مندرج در یادداشت توضیحی 27 و 30 صورتهای مالی سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399 خود اقدام خواهد نمود.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید