گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

شتران.7/4

5/5

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

 شرکت: پالايش نفت تهران

زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
ساعت 08:00 روز یکشنبه مورخ 1400/07/18 در استان تهران ،شهر ري به آدرس شهرري جاده قديم قم نرسيده به باقر شهر بلوار شهيد تندگويان شرکت پالايش نفت تهران

 دستور جلسه :
تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

 نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :
حضور و شرکت در جلسه مجمع عمومي فوق العاده طبق ماده 99 قانون تجارت منوط به داشتن برگه حضور مي باشد. لذا سهامداران حقيقي با در دست داشتن کارت ملي، شناسنامه ودر صورت وجود وکيل وکالتنامه معتبر و همچنين سهامداران حقوقي با ارائه کارت ملي و معرفي نامه ( درج شناسه ملي و شماره و تاريخ ثبت شخصيت حقوقي و شماره ملي نماينده خود در معرفي نامه، الزامي ميباشد) ميتوانند در تاريخ شنبه 1400/07/17 از ساعت 9 لغايت 15به محل شرکت واقع در جاده قديم قم ، نرسيده به باقرشهر، بلوار شهيد تندگويان، شرکت پالايش نفت تهران، ساختمان شهيد بهشتي، امور سهام مراجعه کرده و برگه ورود به جلسه را دريافت نمايند. در روز برگزاري مجمع بعلت محدوديت کرونايي به هيچ وجه کارت ورود به جلسه صادر نميگردد.

 دعوت کننده از مجمع:
هيات مديره شرکت پالايش نفت تهران ( سهامي عام)دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید