گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

شستان.7/4

5/5

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30

 شرکت: صنايع پتروشيمي گلستان

دلایل اصلاح:با توجه به اينکه فرم کلي ناقص مي باشد و همچنين تاييد بازرس اصلي و علي البدال ضميمه تصميمات مجمع عادي ساليانه ( نوبت دوم ) نبوده اين اطلاعيه اصلاح مي گردد.

 تصمیمات مجمع :

 صورت های مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره تصویب شد

 سود نقدی هر سهم: ۰ ریال

 سود خالص شرکت: ۳,۵۳۵ میلیون ریال

 سود انباشته: ۳۱۰,۴۰۴ میلیون ریال

 سرمایه ثبت شده: ۴۷۳,۰۰۰ میلیون ریال

 بازرس قانونی: کاربرد تحقيق

 روزنامه‌ کثیرالانتشار: حمايت ، گلشن مهردیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید