گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

شسپا.22اردیبهشت

5/5

اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت نفت سپاهان – نماد: شسپا(نفت سپاهان)
موضوع: اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره

با عنایت به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 1395/07/17 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار) بهپیوست اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير ) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ 1400/02/15 هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ 9,500,000,000,000 ریال به مبلغ 67,100,000,000,000 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور بهبود ساختار مالي و حفظ نقدينگي طي يک مرحله ارائه می گردد.

بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد و در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

✅میزان افزایش سرمایه: 606%
✅محل تامین:مازاد تجدید ارزیابی دارایی هادیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید