گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

شفارس.7/4

5/5

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30

 شرکت: صنايع شيميايي فارس

 تصمیمات مجمع :

 صورت های مالی شرکت و گزارش هیئت مدیره تصویب شد

 سود نقدی هر سهم: ۱۴ ریال

 سود خالص شرکت: ۲۱۰,۰۱۹ میلیون ریال

 سود انباشته: ۴۲,۸۶۷ میلیون ریال

 سرمایه ثبت شده: ۱۱,۹۳۹,۴۵۴ میلیون ریال

 بازرس قانونی: آتيه انديش نمودگر

 روزنامه‌ کثیرالانتشار: اطلاعاتدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید