گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

شکبیر .3بهمن99

5/5

پتروشیمی امیرکبیر

♦️مقدار تولید شکبیر 133,159 تولید داشته است که نسبت به آبان ماه کاهشی 0.51% داشته است و از میانگین تولید 15.08% بالاتر بوده است .
♦️مقدار فروش پتروشیمی امیرکبیر 86,602 بوده که نسبت به آبان ماه ‌0.22% افزایش پیدا کرده است و از میانگین خود 14.94% بالاتر بوده است .
♦️مبلغ فروش 17,417,632 میلیون ريال بوده است که نسبت به 16,943,831 میلیون ريال آبان فزایشی 2.80% داشته و این مقدار 40.81% بالاتر از میانگین آن بوده استدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید