گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه نماد کچاد منتهی به اذر.27دی99

5/5

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)

 شرکت معدني و صنعتي چادرملو

 تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال 98 بدست آمده است.

 صورت سود و زیان:

 درآمد حاصل از عملیات : (+124%)
از مبلغ ۶۹,۹۴۹,۳۷۹ میلیون ریال به مبلغ ۱۵۶,۳۹۳,۳۰۶ میلیون ریال رسیده است .

 سود(زیان) خالص: (+177%)
از مبلغ ۳۴,۱۴۹,۹۰۵ میلیون ریال به مبلغ ۹۴,۵۲۸,۷۳۷ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص هر سهم: (+119%)
تحقق سود ۱,۷۰۳ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال 99 مبلغ 1989 ریال می باشد.

 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی 98 می باشد.)

 جمع دارایی ها : (+85%)
علت عمده این افزایش رشد موجودی نقد می باشد.

 جمع بدهی ها: (+219%)

 جمع حقوق مالکانه: (+59%)

نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره 9 ماهه سال گذشته :

مانده موجودی نقد در پايان سال : (+989%)
علت:افزایش نقد حاصل از عملیات و دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها

 حاشیه سود خالص: (+14.29%)
علت: افزایش سود خالص

 بازده حقوق صاحبان سهام: (+56.17%)
علت:افزایش سود خالص

 جمع بدهی ها به جمع دارایی ها: (-0.53%)
علت:افزایش دارایی هادیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید