گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه ی نماد غسالم منتهی به اذر.27دی 99

5/5

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)

 شرکت سالمين

 تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال 98 بدست آمده است.

 صورت سود و زیان:

 درآمد حاصل از عملیات : (+42%)
از مبلغ ۱,۶۴۴,۸۹۰ میلیون ریال به مبلغ ۲,۳۴۰,۴۲۴ میلیون ریال رسیده است .

 سود(زیان) خالص: (+25%)
از مبلغ ۲۱۸,۹۳۴ میلیون ریال به مبلغ ۲۷۳,۲۰۳ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص هر سهم: (+24%)
تحقق سود ۶۱ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال 99 مبلغ 80 ریال می باشد.

 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی 98 می باشد.)

 جمع دارایی ها : (+7%)
علت عمده این افزایش رشد سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها می باشد.

 جمع بدهی ها: (+30%)

 جمع حقوق مالکانه: (+4%)

نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره 9 ماهه سال گذشته :

مانده موجودی نقد در پايان سال : (+11%)
علت:افزایش دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها

 حاشیه سود خالص: (-0.41%)
علت: افزایش درآمدهای عملیاتی

 بازده حقوق صاحبان سهام: (-40.45%)
علت:افزایش حقوق صاحبان سهام

 جمع بدهی ها به جمع دارایی ها: (-35.53%)
علت:افزایش دارایی هادیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید