گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه ی سصوفی منتهی به اذر.27دی99

5/5

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)

 شرکت کارخانجات سيمان صوفيان

 تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال 98 بدست آمده است.

  صورت سود و زیان:

 درآمد حاصل از عملیات : (+61%)
از مبلغ ۲,۲۰۹,۴۹۸ میلیون ریال به مبلغ ۳,۵۶۰,۲۰۲ میلیون ریال رسیده است .

 سود(زیان) خالص: (+299%)
از مبلغ ۳۰۷,۳۲۹ میلیون ریال به مبلغ ۱,۲۲۵,۸۵۰ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص هر سهم: (+299%)
تحقق سود ۱,۱۱۴ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال 99 مبلغ 1173 ریال می باشد.

 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی 98 می باشد.)

 جمع دارایی ها : (+29%)
علت عمده این افزایش رشد موجودی نقد و سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها می باشد.

 جمع بدهی ها: (-3%)

 جمع حقوق مالکانه: (+59%)

نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره 9 ماهه سال گذشته :

مانده موجودی نقد در پايان سال : (+719%)
علت:افزایش دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود

 حاشیه سود خالص: (+22.62%)
علت: افزایش سود خالص

 بازده حقوق صاحبان سهام: (+47.58%)
علت:افزایش سود خالص

 جمع بدهی ها به جمع دارایی ها: (-13.29%)
علت:افزایش دارایی ها و کاهش بدهی هادیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید