گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه ی نماد دسینا منتهی به اذر.27دی99

5/5

نماد  دسینا

 موضوع:
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)

 شرکت: لابراتوارهاي سينادارو

 تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال 98 بدست آمده است.

 صورت سود و زیان:

 درآمدهای عملیاتی : (10+%)
از مبلغ ۲,۶۱۱,۱۰۶ میلیون ریال به مبلغ ۲,۸۶۶,۷۰۲ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص: (+1%)
از مبلغ ۷۷۸,۴۸۴ میلیون ریال به مبلغ ۷۸۹,۶۹۰ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص هر سهم: (+1%)
تحقق سود ۹۸۷ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال 99 مبلغ 1268 ریال می باشد.

 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی 98 می باشد.)

 جمع دارایی ها : (+16%)
علت عمده این افزایش ، افزایش دارایی‌های ثابت مشهود می باشد.

 جمع بدهی ها: (+19%)
علت عمده مربوط به افزایش سود سهام پرداختنی است.

 جمع حقوق مالکانه: (+12%)

نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره 9 ماهه سال گذشته :

مانده موجودی نقد در پايان سال : (+42%)
علت: افزایش جریان ‌خالص ‌ورود‌ ‌نقد حاصل از فعالیت‌های ‌عملیاتیدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید