گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه ی نماد فایرا منتهی به اذر .27دی99

5/5

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)

 شرکت: آلومينيوم ايران

 تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال 98 بدست آمده است.

 صورت سود و زیان:

 درآمد حاصل از عملیات : (+69%)
از مبلغ ۲۷,۵۷۵,۹۷۴ میلیون ریال به مبلغ ۴۶,۶۴۰,۵۷۱ میلیون ریال رسیده است .

 سود(زیان) خالص: (+211%)
از مبلغ ۴,۱۳۴,۷۶۸ میلیون ریال به مبلغ ۱۲,۸۶۶,۸۶۹ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص هر سهم: (+211%)
تحقق سود ۲,۴۷۵ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال 99 مبلغ 2717 ریال می باشد.

 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی 98 می باشد.)

 جمع دارایی ها : (+40%)
علت عمده این افزایش رشد سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها و دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها می باشد.

 جمع بدهی ها: (+4%)

 جمع حقوق مالکانه: (+89%)

نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره 9 ماهه سال گذشته :

مانده موجودی نقد در پايان سال : (+28%)
علت:افزایش دریافت‌های نقدی حاصل از تسهيلات

 حاشیه سود خالص: (+7.95%)
علت: افزایش سود خالص

 بازده حقوق صاحبان سهام: (+17.69%)
علت:افزایش سود خالص

 جمع بدهی ها به جمع دارایی ها: (-14.28%)
علت:افزایش دارایی هادیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید