گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه ی نماد زگلدشت منتهی به اذر.27دی99

5/5

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)

 شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان

 تمام درصد های گزارش شده برحسب مقایسه با مدت مشابه سال 98 بدست آمده است.

 صورت سود و زیان:

 درآمدهای عملیاتی : (41+%)
از مبلغ ۸۹۸,۳۷۰ میلیون ریال به مبلغ ۱,۲۶۹,۳۷۱ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص: (+21%)
از مبلغ ۲۶۰,۴۲۳ میلیون ریال به مبلغ ۳۱۵,۶۴۹ میلیون ریال رسیده است.

 سود(زیان) خالص هر سهم: (+21%)
تحقق سود ۱,۵۷۸ ریالی به ازاء هر سهم وEPS برآوردی سال 99 مبلغ 1942 ریال می باشد.

 صورت وضعیت مالی (مقایسه ی این قسمت با پایان سال مالی 98 می باشد.)

 جمع دارایی ها : (+93%)
علت عمده این افزایش ، افزایش دارایی‌های ثابت مشهود می باشد.

 جمع بدهی ها: (+158%)
علت عمده مربوط به افزایش پرداختنی‌های بلندمدت است.

 جمع حقوق مالکانه: (-4%)

نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره 9 ماهه سال گذشته :

مانده موجودی نقد در پايان سال : (+233%)
علت: افزایش جريان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت‌های تامين مالیدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید