گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

غویتا و انعقاد یک قرارداد مهم .30دی99

5/5

غويتا

افشای اطلاعات بااهمیت – (انعقاد قرارداد مهم – گروه الف) منتهی به سال مالی 1400/09/30

 شرکت:ويتانا

 موضوع افشاء: انعقاد قرارداد مهم – گروه الف

 شرح رویداد: فروش 8400 تن محصول در طی مدت یکسال بصورت تسویه 60 روزه به فروشگاههای زنجیره ای افق کوروشدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید