گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

غگیلا.7/4

5/5

آگهی ثبت افزایش سرمایه

 شرکت: شير پاستوريزه پگاه گيلان

 سرمایه فعلی: 200,000 میلیون ریال

 مبلغ افزایش سرمایه: 136,309 میلیون ریال

 درصد افزایش سرمایه: 68 درصد

 منبع تأمین افزایش سرمایه:

 مازاد تجدید ارزیابی دارایی هادیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید