گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

قچار دعوت به مجمع فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه. 7بهمن99

5/5

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

 شرکت: فرآورده هاي غذايي و قند چهارمحال

سرمایه فعلی: 560,000,000,000 ریال

 مبلغ افزایش سرمایه: 1,904,000,000,000 ریال

 درصد افزایش سرمایه : 340 درصد

منبع تأمین افزایش سرمایه:

 محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

 قیمت تئوریک سهم : 16641 ریال
با توجه به قیمت پایانی امروز سهم به مبلغ 73224 (ریال) و افزایش سرمایه 340 درصدی، قیمت تئوریک سهم ( قیمت بعد از انجام افزایش سرمایه، بدون افت یا رشد) مبلغ 16641 ریال می باشد.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید