گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

قیمت هر سهم کاما بعد از افزایش سرمایه ؟.5بهمن99

5/5

کاما

 اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

 شرکت باما

 سرمایه فعلی: 10,000,000,000,000 ریال

 مبلغ افزایش سرمایه: 18,461,000,000,000 ریال

 درصد افزایش سرمایه : 84 درصد

منبع تأمین افزایش سرمایه:

 مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

 قیمت تئوریک سهم : 10250 ریال
با توجه به قیمت پایانی امروز سهم به مبلغ 18870 (ریال) و افزایش سرمایه 84 درصدی، قیمت تئوریک سهم ( قیمت بعد از انجام افزایش سرمایه، بدون افت یا رشد) مبلغ 10250 ریال می باشد.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید