گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

مجامع افزایش سرمایه

5/5

تاریخ مجامع افزایش سرمایه آذرماه ۱۳۹۹

#وسالت
✅تاریخ مجمع:چهار شنبه ۱۹ آذرماه
✅تاریخ بسته شدن سهم: دوشنبه ۱۷ آذرماه

#غاذر
✅تاریخ مجمع : چهارشنبه ۱۹ آذرماه
✅تاریخ بسته شدن سهم :دوشنبه ۱۷ آذر ماه

#گکوثر
✅تاریخ مجمع : پنجشنبه ۲۰ آذر ماه
✅تاریخ بسته شدن سهم :سه شنبه ۱۸ آذر ماه

#هجرت
✅تاریخ مجمع:شنبه ۲۲ آذرماه
✅تاریخ بسته شدن سهم: سه شنبه ۱۸ آذرماه

#غویتا
✅تاریخ مجمع:شنبه ۲۲ آذرماه
✅تاریخ بسته شدن سهم: سه شنبه ۱۸ آذرماه

#وآوا
✅تاریخ مجمع: شنبه ۲۲آذرماه
✅تاریخ بسته شدن سهم: سه شنبه ۱۸ آذرماه

#چکاوه
✅تاریخ مجمع:شنبه ۲۲ آذرماه
✅تاریخ بسته شدن سهم: سه شنبه ۱۸ آذرماه

#فخوز
✅تاریخ مجمع:یکشنبه ۲۳ آذرماه
✅تاریخ بسته شدن سهم: چهار شنبه ۱۹ آذرماه

#دارو
✅تاریخ مجمع:یکشنبه ۲۳آذرماه
✅تاریخ بسته شدن سهم: چهار شنبه ۱۹ آذرماه

#مبین
✅تاریخ مجمع:یکشنبه ۲۳ آذرماه
✅تاریخ بسته شدن سهم: چهار شنبه ۱۹ آذرماه

#کسعدی
✅تاریخ مجمع:یکشنبه ۲۳ آذرماه
✅تاریخ بسته شدن سهم: چهار شنبه ۱۹ آذرماه
نه

#دقاضی
✅تاریخ مجمع: دوشنبه ۲۴ آذر ماه
✅تاریخ بسته شدن سهم: شنبه ۲۲ آذرماه

#آسیا
✅تاریخ مجمع: دوشنبه ۲۴ آذر ماه
✅تاریخ بسته شدن سهم: شنبه ۲۲ آذرماه

#فاما
✅تاریخ مجمع: دوشنبه ۲۴ آذر ماه
✅تاریخ بسته شدن سهم: شنبه ۲۲ آذرماه

#وصنا
✅تاریخ مجمع:سه شنبه ۲۵ آذرماه
✅تاریخ بسته شدن سهم: یک شنبه ۲۳ آذرماه

#بنیرو
✅تاریخ مجمع:سه شنبه ۲۵ آذرماه
✅تاریخ بسته شدن سهم: یک شنبه ۲۳ آذرماه

#فولاژ
✅تاریخ مجمع:سه شنبه ۲۵ آذرماه
✅تاریخ بسته شدن سهم: یک شنبه ۲۳ آذرماه

#دجابر
✅تاریخ مجمع: چهارشنبه ۲۶ آذرماه
✅تاریخ بسته شدن سهم: دوشنبه ۲۴ آذرماه

#زفکا
✅تاریخ مجمع: پنجشنبه ۲۷ آذرماه
✅تاریخ بسته شدن سهم: سه شنبه ۲۵ آذرماهدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید