گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

مجامع افزایش سرمایه

5/5

کدال:
? نماد : خفنر

? موضوع: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

? شرکت: فنر سازی خاور

? سرمایه فعلی: 467,938,497,000 ریال

? مبلغ افزایش سرمایه: 692,083,000,000 ریال

✅ درصد افزایش سرمایه: 148 درصد

?منبع تأمین افزایش سرمایه:

◀️ مبلغ 692,083,000,000 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

✳️ قیمت تئوریک سهم : 8,298 ریال
با توجه به قیمت پایانی امروز سهم به مبلغ 20,570 (ریال) و افزایش سرمایه 148 درصدی، قیمت تئوریک سهم ( قیمت بعد از انجام افزایش سرمایه، بدون افت یا رشد) مبلغ 8,298 ریال می باشد.

? نماد : نوري

? موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

? شرکت: پتروشيمي نوري

? سرمایه فعلی: 3,000,000 میلیون ریال

? مبلغ افزایش سرمایه: 6,000,000 میلیون ریال

✅ درصد افزایش سرمایه : 200 درصد

? منبع تأمین افزایش سرمایه:

◀️ مبلغ 6,000,000 میلیون ریال از محل سود انباشته

? نماد : خکار

? موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30

? شرکت: ايرکا پارت صنعت (کاربراتور ايران)

? مجمع با افزایش سرمایه 43 درصدی از محل سود انباشته شرکت موافقت نمود.
? آخرین سرمایه ثبت شده شرکت 500,000 میلیون ریال
♦️ مبلغ افزایش سرمایه 216,000 میلیون ریال

✳️ قیمت تئوریک سهم : 23,076 ریال
با توجه به قیمت پایانی امروز سهم به مبلغ 33,000 (ریال) و افزایش سرمایه 43 درصدی، قیمت تئوریک سهم ( قیمت بعد از انجام افزایش سرمایه، بدون افت یا رشد) مبلغ 23,076 ریال می باشد.

 نماد : پرداخت

? موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30

? شرکت: به پرداخت ملت

? مجمع با افزایش سرمایه 107 درصدی از محل سود انباشته شرکت موافقت نمود.
? آخرین سرمایه ثبت شده شرکت 1,450,000 میلیون ریال
♦️ مبلغ افزایش سرمایه 1,550,000 میلیون ریال

✳️ قیمت تئوریک سهم : 23,753 ریال
با توجه به قیمت پایانی امروز سهم به مبلغ 49,170 (ریال) و افزایش سرمایه 107 درصدی، قیمت تئوریک سهم ( قیمت بعد از انجام افزایش سرمایه، بدون افت یا رشد) مبلغ 23,753 ریال می باشد.

? نماد : خفنر

? موضوع: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

? شرکت: فنر سازی خاور

✅دلایل اصلاح:پيرو ارسال گزارش توجيهي افزايش سرمايه موارد بشرح مذکور اصلاح گرديد:جدول آخرين تغييرات افزايش سرمايه صفحه5گزارش بجاي کلمه زمين,ساختمان ذکرشددر بند11صفحه 14 گزارش149درصدبه 148درصد اصلاح گرديد.

? سرمایه فعلی: 467,938,497,000 ریال

? مبلغ افزایش سرمایه: 692,083,000,000 ریال

✅ درصد افزایش سرمایه: 148 درصد

?منبع تأمین افزایش سرمایه:

◀️ مبلغ 692,083,000,000 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

✳️ قیمت تئوریک سهم : 8,298 ریال
با توجه به قیمت پایانی امروز سهم به مبلغ 20,570 (ریال) و افزایش سرمایه 148 درصدی، قیمت تئوریک سهم ( قیمت بعد از انجام افزایش سرمایه، بدون افت یا رشد) مبلغ 8,298 ریال می باشد.

? نماد : شپنا

? موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

? شرکت: پالايش نفت اصفهان

✅ دلایل اصلاح: شماره مجوز بورس اصلاح گرديد.

? سرمایه فعلی: 51,000,000 میلیون ریال

? مبلغ افزایش سرمایه: 16,377,950 میلیون ریال

✅ درصد افزایش سرمایه : 32 درصد

? منبع تأمین افزایش سرمایه:

◀️ مبلغ 16,377,950 میلیون ریال از محل سود انباشته

? نماد : بکاب

? موضوع: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

? شرکت: صنايع جوشکاب يزد

? سرمایه فعلی: 24,100,000,000 ریال

? مبلغ افزایش سرمایه: 120,500,000,000 ریال

✅ درصد افزایش سرمایه: 500 درصد

?منبع تأمین افزایش سرمایه:

◀️ مبلغ 120,500,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

✳️ قیمت تئوریک سهم : 50,203 ریال
با توجه به قیمت پایانی امروز سهم به مبلغ 296,220 (ریال) و افزایش سرمایه 500 درصدی، قیمت تئوریک سهم ( قیمت بعد از انجام افزایش سرمایه، بدون افت یا رشد) مبلغ 50,203 ریال می باشد.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید