گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

مجامع افزایش سرمایه

5/5

کدال:
? نماد : خفنر

? موضوع: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

? شرکت: فنر سازی خاور

? سرمایه فعلی: 467,938,497,000 ریال

? مبلغ افزایش سرمایه: 692,083,000,000 ریال

✅ درصد افزایش سرمایه: 148 درصد

?منبع تأمین افزایش سرمایه:

◀️ مبلغ 692,083,000,000 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

✳️ قیمت تئوریک سهم : 8,298 ریال
با توجه به قیمت پایانی امروز سهم به مبلغ 20,570 (ریال) و افزایش سرمایه 148 درصدی، قیمت تئوریک سهم ( قیمت بعد از انجام افزایش سرمایه، بدون افت یا رشد) مبلغ 8,298 ریال می باشد.

? نماد : نوري

? موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

? شرکت: پتروشيمي نوري

? سرمایه فعلی: 3,000,000 میلیون ریال

? مبلغ افزایش سرمایه: 6,000,000 میلیون ریال

✅ درصد افزایش سرمایه : 200 درصد

? منبع تأمین افزایش سرمایه:

◀️ مبلغ 6,000,000 میلیون ریال از محل سود انباشته

? نماد : خکار

? موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30

? شرکت: ايرکا پارت صنعت (کاربراتور ايران)

? مجمع با افزایش سرمایه 43 درصدی از محل سود انباشته شرکت موافقت نمود.
? آخرین سرمایه ثبت شده شرکت 500,000 میلیون ریال
♦️ مبلغ افزایش سرمایه 216,000 میلیون ریال

✳️ قیمت تئوریک سهم : 23,076 ریال
با توجه به قیمت پایانی امروز سهم به مبلغ 33,000 (ریال) و افزایش سرمایه 43 درصدی، قیمت تئوریک سهم ( قیمت بعد از انجام افزایش سرمایه، بدون افت یا رشد) مبلغ 23,076 ریال می باشد.

 نماد : پرداخت

? موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30

? شرکت: به پرداخت ملت

? مجمع با افزایش سرمایه 107 درصدی از محل سود انباشته شرکت موافقت نمود.
? آخرین سرمایه ثبت شده شرکت 1,450,000 میلیون ریال
♦️ مبلغ افزایش سرمایه 1,550,000 میلیون ریال

✳️ قیمت تئوریک سهم : 23,753 ریال
با توجه به قیمت پایانی امروز سهم به مبلغ 49,170 (ریال) و افزایش سرمایه 107 درصدی، قیمت تئوریک سهم ( قیمت بعد از انجام افزایش سرمایه، بدون افت یا رشد) مبلغ 23,753 ریال می باشد.

? نماد : خفنر

? موضوع: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

? شرکت: فنر سازی خاور

✅دلایل اصلاح:پيرو ارسال گزارش توجيهي افزايش سرمايه موارد بشرح مذکور اصلاح گرديد:جدول آخرين تغييرات افزايش سرمايه صفحه5گزارش بجاي کلمه زمين,ساختمان ذکرشددر بند11صفحه 14 گزارش149درصدبه 148درصد اصلاح گرديد.

? سرمایه فعلی: 467,938,497,000 ریال

? مبلغ افزایش سرمایه: 692,083,000,000 ریال

✅ درصد افزایش سرمایه: 148 درصد

?منبع تأمین افزایش سرمایه:

◀️ مبلغ 692,083,000,000 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

✳️ قیمت تئوریک سهم : 8,298 ریال
با توجه به قیمت پایانی امروز سهم به مبلغ 20,570 (ریال) و افزایش سرمایه 148 درصدی، قیمت تئوریک سهم ( قیمت بعد از انجام افزایش سرمایه، بدون افت یا رشد) مبلغ 8,298 ریال می باشد.

? نماد : شپنا

? موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

? شرکت: پالايش نفت اصفهان

✅ دلایل اصلاح: شماره مجوز بورس اصلاح گرديد.

? سرمایه فعلی: 51,000,000 میلیون ریال

? مبلغ افزایش سرمایه: 16,377,950 میلیون ریال

✅ درصد افزایش سرمایه : 32 درصد

? منبع تأمین افزایش سرمایه:

◀️ مبلغ 16,377,950 میلیون ریال از محل سود انباشته

? نماد : بکاب

? موضوع: پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

? شرکت: صنايع جوشکاب يزد

? سرمایه فعلی: 24,100,000,000 ریال

? مبلغ افزایش سرمایه: 120,500,000,000 ریال

✅ درصد افزایش سرمایه: 500 درصد

?منبع تأمین افزایش سرمایه:

◀️ مبلغ 120,500,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

✳️ قیمت تئوریک سهم : 50,203 ریال
با توجه به قیمت پایانی امروز سهم به مبلغ 296,220 (ریال) و افزایش سرمایه 500 درصدی، قیمت تئوریک سهم ( قیمت بعد از انجام افزایش سرمایه، بدون افت یا رشد) مبلغ 50,203 ریال می باشد.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید