گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

 نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده.6بهمن99

5/5

لوتوس

 شرکت: امين سرمايه لوتوس پارسيان

نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده به شرح زیر است :(اعداد به ریال )

 مبلغ فروش حق تقدم های استفاده نشده: 147,794,637,050

 هزینه ها و کارمزدهای مربوط به فروش حق تقدم های استفاده نشده: 1,716,512,235

خالص وجوه ناشی از فروش حق تقدم های استفاده نشده: 146,078,124,815

تعداد حق تقدم های استفاده نشده: 15,193,740

مبلغ متعلق به هر حق تقدم: 9614دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید