گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

نماد حریل.23دی99

5/5

(سایر اطلاعات بااهمیت – دریافت از محل صورت وضعیت اول ماده 12 (یارانه سوخت)- گروه ب) منتهی به سال مالی 1399/12/30 شرکت ریل پرداز سیر

شرح رویداد:
كاربرگ تاييد شده بابت سرمايه گذاري در صنعت ريلي ( خريد واگن ) ما به ازاي صرفه جويي سوخت محقق شده طرح توسعه حمل ونقل ريلي مطابق با موافقت نامه اجرايي شماره2987-1224مورخ 26/12/1397في مابين شركت بهينه مصرف سوخت و شركت راه آهن ج.ا.ا و موضوع قرارداد شماره 98705/100/ مورخ 02/08/1397في مابين شركت

راه آهن ج.ا.ا وشركت ريل پرداز سير (سرمايه گذار عامل صرفه جويي) مبلغ 557.427 دلار آمريكا معادل 92.103 ميليون ريال ( مطابق با محاسبات بهينه سازي ) بابت صورت وضعيت اول تاييد ماده12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي (يارانه سوخت)مذكور محقق و دريافت گرديده است.

همچنين لازم به توضيح است بابت دريافت فوق حدودا مبلغ 000 /57 ميليون ريال هزينه بهره برداري از خطوط راه آهن جمهوري اسلامي لحاظ خواهد شد و الباقي به مبلغ000 /35 ميليون ريال بعنوان درآمد سال جاري منظور خواهد شد .دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید