گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

نماد دعبید .22دی99

5/5

آگهی ثبت افزایش سرمایه

 شرکت: داروسازي دکتر عبيدي

 سرمایه فعلی: 2,016,000 میلیون ریال

 مبلغ افزایش سرمایه: 2,484,000 میلیون ریال

 درصد افزایش سرمایه: 123 درصد

 منبع تأمین افزایش سرمایه:

از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 448773 میلیون ریال

 از محل سود انباشته مبلغ 2035227 میلیون ریالدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید