گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

نماد ذوب 1بهمن99

5/5

 اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه

 شرکت ذوب آهن اصفهان

 سرمایه فعلی: 61,503,538,554,000 ریال

 مبلغ افزایش سرمایه: 22,042,857,413,000 ریال

 درصد افزایش سرمایه : 36 درصد

منبع تأمین افزایش سرمایه:

 مبلغ 22,042,857,413,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

 قیمت تئوریک سهم : 3594 ریال
با توجه به قیمت پایانی امروز سهم به مبلغ 4,529 (ریال) و افزایش سرمایه 36 درصدی، قیمت تئوریک سهم ( قیمت بعد از انجام افزایش سرمایه، بدون افت یا رشد) مبلغ 3594 ریال می باشد.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید