گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

نماد زشریف . 6بهمن99

5/5

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ شرکت کشت و صنعت شریف آباد

 زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-185 مورخ 1399/10/15، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/10/22 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1399/11/05 درمحل خيابان سهروردي شمالي خيابان هويزه خيابان شهيد يوسفي کوچه مهماندوست پلاک 26 طبقه چهارم برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود :

سرمایه فعلی: 520,000,000 میلیون ریال

 درصد افزایش سرمایه: 362%

 مبلغ افزایش سرمایه: 1,884,787 ریال

 محل تامین افزایش سرمایه:
– مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها : 1,884,787 میلیون ریالدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید