گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

نماد زشگزا.21دی99

5/5

آگهی ثبت افزایش سرمایه

 شرکت شير و گوشت زاگرس شهرکرد

 سرمایه فعلی: 80,000 میلیون ریال

 مبلغ افزایش سرمایه: 880,000 میلیون ریال

 درصد افزایش سرمایه : 1,110 درصد

 منبع تأمین افزایش سرمایه:

 از محل سود انباشته مبلغ 17,066 میلیون ریال

 از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ 862,934 میلیون ریالدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید