گروه آموزشی سهند

 با مجور رسمی از سازمان فنی حرفه ای

نماد قشکر و افزایش سرمایه سنگین. 1بهمن99

5/5

قشکر

آگهی ثبت افزایش سرمایه

شرکت شكرشاهرود

 سرمایه فعلی: 200,000 میلیون ریال

 مبلغ افزایش سرمایه: 2260093 میلیون ریال

 درصد افزایش سرمایه: 1130 درصد

  منبع تأمین افزایش سرمایه:

 از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ 2260093 میلیون ریالدیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مشابه

مشاوره رایگان
لطفا اطلاعات کاربری را وارد نمائید